Posiedzenie Zarządu Powiatowego Zrzeszenia LZS w Mielcu.

W dniu 12 lipca 2022 roku odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Zarządu Powiatowego Zrzeszenia LZS w Mielcu.
Zarząd podjął następujące Uchwały:
1. Zatwierdzenie Regulaminu Rozgrywek Powiatowej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej PALP na sezon 2022/2023. Najważniejsza zmiana to zapis mówiący o tym, że zwycięzca rozgrywek Powiatowej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej z automatu uczestniczy w finale rozgrywek o Puchar Starosty Powiatu Mieleckiego w roku w którym zdobył Mistrzostwo PALP.
2. Zatwierdzenie podniesienia opłaty za udział w rozgrywkach PALP od sezonu 2022/2023 z kwoty 300 zł na kwotę 350 zł za sezon (175 zł za rundę).
3. Zatwierdzenie podniesienia opłaty za delegację sędziowską od sezonu 2022/2023 z kwoty 100 zł netto do kwoty 125 zł netto dla sędziego, a w przypadku 3 sędziów z kwoty 80 zł netto do kwoty 100 zł netto dla sędziów asystentów i z kwoty 100 zł na kwotę 120 zł dla sędziego głównego.
4. Zatwierdzenie podniesienia składki członkowskiej za przynależność do Powiatowego Zrzeszenia LZS w Mielcu z kwoty 50 zł na kwotę 60 zł od 1.01.2023 roku. Składki za rok 2023 i kolejne opłacone do 31.12.2022 roku nadal obowiązuje kwota 50 zł.
6. Zatwierdzenie Regulaminu XVIII Turnieju Piłkarskiego o Puchar Starosty Powiatu Mieleckiego który odbędzie się w dniu 13.08.2022 roku w Maliniu.

Ponadto Zarząd omówił organizację Imprez w pierwszym półroczu 2022 roku oraz plany na drugie półrocze 2022 roku i poruszył problem z dużymi zaległościami składek ponad 2/3 członków należących do Powiatowego Zrzeszenia LZS w Mielcu.
Brak wpłaty zaległych składek uniemożliwia udział tych klubów-członków w organizowanych Imprezach przez Powiatowe Zrzeszenie LZS w Mielcu.