Komunikat nr 1/2016/2017 Komisji ds. PALP.

ALT Komunikat nr 1/2016/2017 Komisji ds. PALP.
Mielec 1.09.2016r       
Komunikat Komisji ds. PALP  nr 1/2016/2017      
1. Komisja ds. Powiatowej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej (PALP) na posiedzeniu w dniu 1.09.2016 roku po zapoznaniu się z dostępnymi dokumentami i informacjami podjęła następujące decyzje:  
Zgodnie z Regulaminem PALP § 4 pkt. 4 Komisja warunkowo dopuściła do rozgrywek kluby: Sprint Żarówka, LKS Zdziarzec, Janovia Janowiec, KS Zgórsko, Apollo Dulcza Mała, Madras Goleszów, GKS Grom Krzemienica. Jednocześnie wyznaczyła wszystkim tym klubom termin na usunięcie braków związanych z infrastrukturą zgodnie z Regulaminem PALP § 4 pkt. 3 do 30.06.2017 roku. W przypadku nie zachowania tego terminu Komisja postąpi zgodnie  z Regulaminem PALP.  
2. Komisja na prośbę zainteresowanych klubów tj. Apollo Dulcza Mała, Madras Goleszów, KS Zgórsko wydłużyła termin wpłaty opłaty za udział w rozgrywkach do dnia 8.09.2016 roku. Brak wpłaty po tym terminie będzie powodował wyciągnięcie konsekwencji wobec w/w klubów zgodnych z Regulaminem PALP.  
3. Zgodnie z Regulaminem PALP za niedopełnienie obowiązków jak w § 8 pkt. 16   ppkt a) Komisja ukarała prezesów klubów Sparta Chorzelów, KS Zgórsko, Apollo Dulcza Mała - upomnieniem.  
4. Zgodnie z Regulaminem PALP § 8 pkt. 14 od niniejszych decyzji przysługuje odwołanie do Prezydium Zarządu Powiatowego Zrzeszenia LZS w Mielcu za pośrednictwem Komisji ds. PALP w terminie 7 dni od opublikowania niniejszej decyzji na stronie www.lzs.mielec.pl.  
5. Zgodnie z Regulaminem PALP opublikowanie w/w decyzji na stronach RP LZS www.lzs.mielec.pl oraz przesłanie drogą elektroniczną jest jednoznaczne z datą jej otrzymania przez zainteresowanych.