Zebranie nowej Rady - 9 kwietnia 2015 roku.

ALT Zebranie nowej Rady - 9 kwietnia 2015 roku.
Prezes Powiatowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych informuje, że na 9 kwietnia 2015 roku na godzinę 16 w siedzibie Zrzeszenia przy ul. Sandomierskiej 4 (I piętro) zostało zwołane I zebranie nowo wybranej Rady Powiatowej LZS w Mielcu w celu ukonstytuowania się nowych władz.