POSIEDZENIE RADY POWIATOWEJ LZS

ALT POSIEDZENIE RADY POWIATOWEJ LZS
Prezydium Rady Powiatowej LZS w Mielcu informuje, że na dzień 5 marca 2015 roku na godzinę 16 w siedzibie Rady przy ul. Sandomierskiej 4 (I piętro) zostało zwołane zebranie członków Rady Powiatowej LZS w Mielcu. Tematem obrad będzie ustalenie terminu i zwołanie Powiatowego Zjazdu Delegatów Zrzeszenia LZS w Mielcu.