KOMUNIKAT NR 33

Decyzje Komisji ds. PALP nr 8/2012/2013

Komisja ds. Powiatowej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej (PALP) po analizie sprawozdań meczowych, dostępnych dokumentów oraz wysłuchaniu zainteresowanych stron podjęła następujące decyzje:
1. Za niedopełnienie przez zespół LKS Błękitni Jaślany zapisów Regulaminu PALP § 8 pkt. 4 i pkt. 5 na podstawie § 10 pkt. c i d zweryfikowała wynik zakończonego po pierwszej połowie meczu 20 kolejki pomiędzy zespołami KS Zgórsko i LKS Błękitni Jaślany z uzyskanego na boisku 2:2 na 3:0 dla KS Zgórsko.
2. Ukarała obsadę sędziowską w/w meczu naganą za brak istotnych informacji w sprawozdaniu sędziowskim z tego meczu.
3. Po rozpatrzeniu wniosku LKS Wierzchowiny, wysłuchaniu zainteresowanych stron i zapoznaniu się z dostępnymi dokumentami postanowiła utrzymać w mocy uzyskany na boisku wynik 20 kolejki pomiędzy zespołami LKS „SOKÓŁ” Partynia i LKS Wierzchowiny.
4. Zgodnie z Regulaminem PALP § 8 pkt. 11 od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Rady Powiatowej LZS w Mielcu za pośrednictwem Komisji ds. PALP w terminie 7 dni od otrzymania w/w decyzji.
5. Zgodnie z Regulaminem PALP opublikowanie w/w decyzji na stronach RP LZS jest jednoznaczne z datą jej otrzymania.