Komunikat Komisji ds. PALP 5/2021/22

DECYZJA 5/2021/2022 z dnia 21.10.2021

Komisji ds. PALP Komisja ds. Powiatowej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej na posiedzeniu zaocznym w dniu j.w. podjęła następujące decyzje:

1. Zgodnie z § 12 pkt. d) Regulaminu zatwierdziła walkower na niekorzyść drużyny Zdziarca w związku z nie przybyciem na meczu 5 kolejki pomiędzy drużynami Sokół Malinie – LKS Zdziarzec.

2. Zgodnie z § 7 pkt. 9 Regulaminu skreśliła drużynę LKS Zdziarzec z rozgrywek Powiatowej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej w sezonie 2021/2022.

3. Na podstawie § 7 pkt. 10 Regulaminu Komisja ds. PALP anuluje wszystkie wyniki spotkań rozegranych z udziałem drużyny LKS Zdziarzec, jednocześnie wprowadzając zmiany w tabeli z uwzględnieniem powyższych decyzji i dokonuje korekty w terminarzu rozgrywek PALP 2021/2022.

4. Zgodnie z Regulaminem PALP § 19 pkt. 4 od niniejszych decyzji przysługuje odwołanie do Prezydium Zarządu Powiatowego Zrzeszenia LZS w Mielcu za pośrednictwem Komisji ds. PALP w terminie 7 dni od opublikowania niniejszej decyzji na stronie www.lzs.mielec.pl.

5. Zgodnie z Regulaminem PALP opublikowanie w/w decyzji na stronach Powiatowego Zrzeszenia LZS www.lzs.mielec.pl oraz przesłanie drogą elektroniczną jest jednoznaczne z datą jej otrzymania przez zainteresowanych.Komunikat Komisji ds. PALP 4/2021/22

DECYZJA 4/2021/2022 z dnia 7.09.2021 Komisji ds. PALP

Komisja ds. Powiatowej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej na posiedzeniu zaocznym w dniu j.w. podjęła następujące decyzje:

1. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem meczowym LKS Zdziarzec – LKS Wisłoka Podole oraz dodatkowymi wyjaśnieniami sędziów tego spotkania zgodnie z § 9 pkt. 12, 13 oraz § 12 pkt. 2 Regulaminu zatwierdziła obustronny walkower w w/w meczu pomiędzy drużynami LKS Zdziarzec – LKS Wisłoka Podole.

2. Wszelkie zmiany w tabeli związane z decyzją jak w pkt. 1 noszą za sobą wymóg natychmiastowej wykonalności.

3. Ponieważ Komisja ds. PALP zauważa od samego początku bieżącego sezonu problem i tendencje drużyn do rozgrywania meczy przy tzw. „zielonym stoliku” co nie jest zgodne z ideą powołania Powiatowej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej podjęła kroki by ukrócić tego rodzaju praktyki. Komisja stwierdza, że nie może być tak by na dwa mecze w kolejce doszło do czterech walkowerów, a jest to możliwe biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia. Prowadziło by to do ośmieszania Powiatowej Amatorskiej Ligi Powiatowej, a tym samym całej idei współzawodnictwa amatorskiego. By temu zapobiec Komisja ds. PALP po uzyskaniu warunkowej zgody i akceptacji Prezydium Zarządu Powiatowego Zrzeszenia LZS w Mielcu wprowadziła zmiany do Regulaminu Rozgrywek.

4. Zmiany dotyczą § 9 pkt. 10, 11, 12, 13 Regulaminu polegają m.in. na wprowadzeniu od dnia wydania niniejszej decyzji obowiązku sprawdzenia przez sędziów przed rozpoczęciem każdego meczu tożsamości wszystkich zawodników wpisanych do sprawozdania meczowego na podstawie okazanych dokumentów ze zdjęciem. Zawodnik który nie będzie posiadał, takiego dokumentu zostanie w obecności sędziów oraz kapitana drużyny przeciwnej wykreślony ze sprawozdania i nie będzie mógł wystąpić w danym spotkaniu. Dopisanie zawodnika do sprawozdania może nastąpić tylko w przerwie i z zachowaniem takich samych procedur sprawdzenia jak przed rozpoczęciem spotkania.

5. Komisja wykreśla z Regulaminu sprawdzanie zawodników po meczu, a szczegółowe zmiany zawiera tekst jednolity Regulaminu który zostanie niezwłocznie opublikowany na stronie www.lzs.mielec.pl oraz przekazany drużynom, sędziom drogą e-mail.

6. Wszystkie te zmiany mają na celu powrót do normalności czyli rozgrywania meczy na murawie i tam zdobywania punktów, a nie szukania ich poprzez walkowery.

7. Zgodnie z Regulaminem PALP § 19 pkt. 4 od punktów nr 1 i 2 niniejszych decyzji przysługuje odwołanie do Prezydium Zarządu Powiatowego Zrzeszenia LZS w Mielcu za pośrednictwem Komisji ds. PALP w terminie 7 dni od opublikowania niniejszej decyzji na stronie www.lzs.mielec.pl.

8. Zgodnie z Regulaminem PALP opublikowanie w/w decyzji na stronach Powiatowego Zrzeszenia LZS www.lzs.mielec.pl oraz przesłanie drogą elektroniczną jest jednoznaczne z datą jej otrzymania przez zainteresowanych.

Przewodniczący Komisji ds. PALP Leszek KrępaKomunikat Komisji ds. PALP 3/2021/22

Decyzja Komisji w tej sprawie poniżej:

DECYZJA 3/2021/2022 z dnia 27.09.2021 Komisji ds. PALP

Komisja ds. Powiatowej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej na posiedzeniu zaocznym w dniu j.w. podjęła następujące decyzje:

1. Zgodnie z § 12 pkt. d) Regulaminu zatwierdziła walkower na niekorzyść drużyny z Zdziarca w związku z nie przybyciem w składzie umożliwiającym rozpoczęcie meczu 3 kolejki pomiędzy drużynami Sokół Partynia – LKS Zdziarzec.

2. Zgodnie z § 7 pkt. 6 Regulaminu ukarała karą finansową 200,00 zł drużynę LKS Zdziarzec płatną w terminie do 1.10.2021 roku na konto Powiatowego Zrzeszenia LZS w Mielcu nr konta bankowego BANK PEKAO SA I O. MIELEC NR 21124026561111001108475970

3. W związku z rażącym lekceważeniem Regulaminu Rozgrywek Powiatowej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej PALP oraz postanowień Komisji ds. PALP na podstawie § 20 pkt. 2, 3 Regulaminu rozgrywek PALP Komisja ds. PALP wyklucza z dniem 27.09.2021 roku z rozgrywek drużynę Skorpion Wylów wnioskując jednocześnie do Zarządu Powiatowego Zrzeszenia LZS w Mielcu o wykreślenie klubu z członków Powiatowego Zrzeszenia LZS w Mielcu .

4. Na podstawie § 7 pkt. 10 Regulaminu Komisja ds. PALP anuluje wszystkie wyniki spotkań rozegranych z udziałem drużyny Skorpion Wylów, jednocześnie wprowadzając zmiany w tabeli z uwzględnieniem powyższych decyzji i dokonuje korekty w terminarzu rozgrywek PALP 2021/2022.

5. Zgodnie z Regulaminem PALP § 19 pkt. 4 od niniejszych decyzji przysługuje odwołanie do Prezydium Zarządu Powiatowego Zrzeszenia LZS w Mielcu za pośrednictwem Komisji ds. PALP w terminie 7 dni od opublikowania niniejszej decyzji na stronie www.lzs.mielec.pl.

6. Zgodnie z Regulaminem PALP opublikowanie w/w decyzji na stronach Powiatowego Zrzeszenia LZS www.lzs.mielec.pl oraz przesłanie drogą elektroniczną jest jednoznaczne z datą jej otrzymania przez zainteresowanych.

Przewodniczący Komisji ds. PALP
Leszek KrępaKomunikat Komisji ds. PALP 2/2021/22

DECYZJA 2/2021/2022
z dnia 15.09.2021
Komisji ds. PALP

Komisja ds. Powiatowej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej na posiedzeniu w dniu j.w. podjęła następujące decyzje:

1. Zgodnie z § 12 pkt. d) Regulaminu zatwierdziła walkower na niekorzyść drużyny z Wylowa w związku z nie przybyciem na meczu 1 kolejki pomiędzy drużynami Sokół Partynia - Skorpion Wylów.

2. Zgodnie z § 7 pkt. 6 Regulaminu ukarała karą finansową 200,00 zł drużynę Skorpiona Wylów za nieusprawiedliwione nieprzybycie na zawody (mecz 1 kolejki z Partynią).

3. Płatność kary w terminie jak w Regulaminie na konto Powiatowego Zrzeszenia LZS w Mielcu nr konta bankowego BANK PEKAO SA I O. MIELEC NR 21124026561111001108475970

4. Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz po wysłuchaniu przedstawicieli klubu Wisłoka Podole wykreśliła zawodnika Jemioło Wiktor nr identyfikacyjny PALP 2211 z listy zawodników Skorpion Wylów uprawnionych do grania w sezonie 2021/2022, jednocześnie uprawniając w/w zawodnika do reprezentowania w tym sezonie drużyny Wisłoka Podole z numerem identyfikacyjnym 2258.

5. Komisja przypomina, że listy zgłoszeniowe zawodników mają obowiązkowo zawierać własnoręczne podpisy zgłaszanych zawodników, a potwierdzeniem tego faktu jest zawsze podpis przedstawiciela klubu składany pod odpowiedzialnością karną.

6. Komisja przypomina również, że zgodnie z § 11 pkt. 8 w najbliższej kolejce pauzuje zawodnik Wisłoki Podole – Marucha Wojciech nr ewidencyjny PALP 2248

7. Zgodnie z Regulaminem PALP § 19 pkt. 4 od niniejszych decyzji przysługuje odwołanie do Prezydium Zarządu Powiatowego Zrzeszenia LZS w Mielcu za pośrednictwem Komisji ds. PALP w terminie 7 dni od opublikowania niniejszej decyzji na stronie www.lzs.mielec.pl.

8. Zgodnie z Regulaminem PALP opublikowanie w/w decyzji na stronach Powiatowego Zrzeszenia LZS www.lzs.mielec.pl oraz przesłanie drogą elektroniczną jest jednoznaczne z datą jej otrzymania przez zainteresowanych.

Przewodniczący Komisji ds. PALP
Leszek KrępaKomunikat Komisji ds. PALP 1/2021/22

Komisja ds. PALP na podstawie dokumentów zgłoszeniowych do rozgrywek sezonu 2021/2022 na wniosek Przewodniczącego Komisji w trybie pilnym (zaocznym) podjęła następującą decyzję:
1. Zawiesiła zawodnika Jemioło Wiktor ur. 04.12.1992 roku do odwołania.
2. Nałożyła na w/w zawodnika obowiązek stawiennictwa się na najbliższym posiedzeniu Komisji ds. PALP z dokumentem tożsamości.
3. Obowiązek stawiennictwa na posiedzenie w/w Komisji dotyczy również, przedstawicieli klubów Skorpion Wylów oraz Wisłoka Podole.
4. Dokładny termin i godzina zostanie podana w wewnętrznej korespondencji z klubami.