Komunikat Komisji ds. PALP 2/2020/21

DECYZJA 2/2020/2021 z dnia 16.06.2021 Komisji ds. PALP Komisja ds. Powiatowej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej na posiedzeniu w dniu j.w. podjęła następujące decyzje: 1. Zgodnie z § 7 pkt. 6 ukarała karą finansową 200,00 zł za nieusprawiedliwione nieprzybycie na zawody drużyny Sokół Partynia (nieprzybycie na mecz 11 kolejki w Maliniu) oraz Grom Krzemienica (nieprzybycie na mecz 12 kolejki w Partyni). 2. Kwotę wymienioną w pkt. 1 obniżyła dla obu drużyn do 100,00 zł płatnych na konto PZ LZS w Mielcu do 30.06.2021 w związku z wcześniejszym poinformowaniem telefonicznym o nieprzybyciu na w/w spotkania. 3. Oddaliła ze względów formalnych protest drużyny Sokół Malinie w sprawie meczu 12 kolejki pomiędzy LKS Zdziarzec – LKS Sokół Malinie. 4. Zgodnie z § 14 pkt. 6 za nieznajomość Regulaminu PALP oraz nie stosowanie jego zapisów ukarała sędziów PALP. - Bogusława Maciałka – 6 miesięcznym odsunięciem od prowadzenia zawodów, - Przemysława Janeczka – upomnieniem - Jarosława Ćwiękę – upomnieniem 5. W uzasadnieniu podjętych decyzji Komisja ds. PALP przypomina, że znajomość i przestrzeganie zapisów Regulaminu PALP należy do wszystkich uczestników rozgrywek Powiatowej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej, w szczególności zawodników, sędziów, ale też działaczy i członków sztabu szkoleniowego. Komisja stoi na stanowisku, że wszystkie mecze powinny rozstrzygać się na boisku gdzie jedynymi uprawnionymi do interpretacji zaistniałych wydarzeń i sytuacji są sędziowie danego spotkania. Ingerencja organizatora rozgrywek w rozstrzygnięcia boiskowe odbywa się w ostateczności i tylko w oparciu o stwierdzone fakty. Podstawą w pierwszej kolejności są zapisy w sprawozdaniu meczowym, a następnie przedstawione dowody na ewentualnie zaistniałe złamanie przepisów Regulaminu PALP przez wnoszących odwołania czy też protesty, które bez żadnych wątpliwości musi wskazywać na jego wpływ na wynik boiskowy. Domniemanie, zaistnienia nieprzestrzegania Regulaminu PALP przez którąkolwiek z drużyn nie może być podstawą do ingerencji Komisji ds. PALP w rozstrzygnięcia boiskowe. 6. Zgodnie z Regulaminem PALP § 19 pkt. 4 od niniejszych decyzji przysługuje odwołanie do Prezydium Zarządu Powiatowego Zrzeszenia LZS w Mielcu za pośrednictwem Komisji ds. PALP w terminie 7 dni od opublikowania niniejszej decyzji na stronie www.lzs.mielec.pl. 7. Zgodnie z Regulaminem PALP opublikowanie w/w decyzji na stronach Powiatowego Zrzeszenia LZS www.lzs.mielec.pl oraz przesłanie drogą elektroniczną jest jednoznaczne z datą jej otrzymania przez zainteresowanych.


puchar

Mistrz PALP
Król strzelców

2021/2022

LKS Sokół Partynia
Manijak Piotr (Malinie),
Serafiński Dawid (Partynia)

2020/2021

Zdziarzec
Maksoń Adam (Malinie)

2019/2020

Grom Krzemienica
Szymański Daniel (Partynia)

2018/2019

KS Kolorado Retech Wola Chorzelowska II
Trela Marek (Zdziarzec)

2017/2018

KS Zgórsko
Kolisz Patryk (Zgórsko)

2016/2017

LKS Sprint Żarówka
Dudek Wojciech (Zdziarzec)

2015/2016

LKS Sprint Żarówka
Bednarz Tomasz (Żarówka)

2014/2015

LKS Sprint Żarówka
Łapa Grzegorz (Dąbrówka)

2013/2014

LKS Wierzchowiny
Bednarz Tomasz (Żarówka)

2012/1013

LKS "Orły" Ruda
Grzegorz Cygan (Zdziarzec), Marcin Mroczek (Wierzchowiny)

2011/2012

Sokół Partynia