Decyzje Komisji ds. PALP 3/2019/2020

DECYZJA 3/2019/2020 z dnia 25.09.2019

Komisja ds. Powiatowej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej podjęła w trybie zaocznym następujące decyzje:
1. Na podstawie § 12 pkt. 1 ppkt d) zweryfikowała dwa mecze 5 kolejki PALP pomiędzy Grom Krzemienica i LKS Zdziarzec oraz Pławianka Orłów i Sokół Partynia jako walkowery dla gospodarzy tych meczy w związku z nie przybyciem drużyn gości. Spowodowane powyższymi faktami zmiany punktacji w tabeli rozgrywek zostały wprowadzone przez organizatora zaraz po oddaniu sprawozdań meczowych przez sędziów i zatwierdzone niniejszą decyzją Komisji ds. PALP.

2. Na podstawie § 7 pkt. 6 ukarała zespół LKS Zdziarzec oraz LKS Sokół Partynia karą finansową w wysokości 200,00 zł płatną na rachunek bankowy Powiatowego Zrzeszenia LZS w Mielcu w terminie do 28.09.2019 roku.

3. Komisja PALP przypomina drużnie LKS Zdziarzec, że zgodnie z § 7 pkt. 9 trzykrotne nieusprawiedliwione nie rozegranie zawodów powoduje automatyczne skreślenie klubu z rozgrywek.

4. Zgodnie z Regulaminem PALP § 18 pkt. 4 od niniejszych decyzji przysługuje odwołanie do Prezydium Zarządu Powiatowego Zrzeszenia LZS w Mielcu za pośrednictwem Komisji ds. PALP w terminie 7 dni od opublikowania niniejszej decyzji na stronie www.lzs.mielec.pl.

5. Zgodnie z Regulaminem PALP opublikowanie w/w decyzji na stronach Powiatowego Zrzeszenia LZS www.lzs.mielec.pl oraz przesłanie drogą elektroniczną jest jednoznaczne z datą jej otrzymania przez zainteresowanych.Decyzje Komisji ds. PALP 2/2019/2020

DECYZJA 2/2019/2020 z dnia 04.09.2019

Komisja ds. Powiatowej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej na posiedzeniu w dniu j.w. podjęła następujące decyzje:

1. Na wniosek zespołu Grom Krzemienica na podstawie § 10 pkt. 2 ppkt a) oraz § 12 pkt. 1 ppkt c) zweryfikowała mecz II kolejki PALP pomiędzy Madras Goleszów i Grom Krzemienica z uzyskanego na boisku 1:0 na walkower 0:3 dla drużyny Grom Krzemienica za udział w drużynie gospodarzy zawodnika klubu PZPN. Spowodowanej powyższą decyzją zmianom w punktacji i tabeli rozgrywek nadała tryb natychmiastowej wykonalności.

2. Na podstawie § 10 pkt. 2 ppkt b) ukarała zawodnika Rzegocki Kamil nr karty zawodniczej 1520 zgłoszonego przez Madras Goleszów 12 miesięczną bezwzględną dyskwalifikacją w rozgrywkach Powiatowej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej, wykreśleniem z listy zawodników Madras Goleszów z jednoczesnym powiadomieniem klubu macierzystego w strukturach PZPN tj. Start Wola Mielecka oraz OZPN w Rzeszowie o składaniu fałszywych oświadczeń i reprezentowanie jednocześnie dwóch klubów piłkarskich.

3. Dokonała zmian w punktacji zespołu Wisła Gliny Małe w związku z decyzją Zarządu PZ LZS z dnia 4.09.2019 roku na odwołanie zespołu Gliny Małe od decyzji Komisji nr 1/2019/2020.

4. Komisja ds. PALP informuje wszystkie kluby uczestniczące w bieżących rozgrywkach Powiatowej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej, że wszyscy zawodnicy występujący w tych drużynach będą na bieżąco monitorowani pod kątem występów jednocześnie w strukturach PZPN i bezwzględnie dyskwalifikowani za takie praktyki, a mecze z ich udziałem karane walkowerem zgodnie z Regulaminem. Komisja przypomina jednocześnie, ze w każdej chwili można wcześniej bez konsekwencji wykreślić zawodnika, który zamierza grać w strukturach PZPN z listy zgłoszonych zawodników.

5. Zgodnie z Regulaminem PALP § 18 pkt. 4 od niniejszych decyzji przysługuje odwołanie do Prezydium Zarządu Powiatowego Zrzeszenia LZS w Mielcu za pośrednictwem Komisji ds. PALP w terminie 7 dni od opublikowania niniejszej decyzji na stronie www.lzs.mielec.pl.

6. Zgodnie z Regulaminem PALP opublikowanie w/w decyzji na stronach Powiatowego Zrzeszenia LZS www.lzs.mielec.pl oraz przesłanie drogą elektroniczną jest jednoznaczne z datą jej otrzymania przez zainteresowanych.Decyzje Komisji ds. PALP 1/2019/2020

DECYZJA 1/2019/2020 z dnia 30.08.2019
Komisja ds. Powiatowej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej na posiedzeniu w dniu j.w. podjęła następujące decyzje:
1. Na podstawie § 10 pkt. 2 ppkt a) oraz § 12 pkt. 1 ppkt c) i d) zweryfikowała mecz I kolejki PALP pomiędzy Wisłą Gliny Małe i LKS Zdziarzec jako obustronny walkower. Walkower dla drużyny Wisła Gliny Małe za nie przybycie drużyny gości, natomiast dla drużyny LKS Zdziarzec za wpisanie przez zespół Wisła Gliny Małe do sprawozdania meczowego zawodnika klubu PZPN. Spowodowanej powyższą decyzją zmianom w punktacji i tabeli rozgrywek nadała tryb natychmiastowej wykonalności.
2. Na podstawie § 7 pkt. 6 ukarała zespół LKS Zdziarzec karą finansową w wysokości 200,00 zł płatną na rachunek bankowy Powiatowego Zrzeszenia LZS w Mielcu warunkowo w terminie do 6.09.2019 roku.
3. Na podstawie § 10 pkt. 2 ppkt a) oraz § 12 pkt. 1 ppkt c) zweryfikowała mecz I kolejki PALP pomiędzy Grom Krzemienica i Pławianka Orłów z uzyskanego na boisku 3:1 na walkower 3:0 dla drużyny Grom Krzemienica za udział w drużynie gości zawodnika klubu PZPN. Spowodowanej powyższą decyzją zmianom w punktacji i tabeli rozgrywek nadała tryb natychmiastowej wykonalności.
4. Na podstawie § 10 pkt. 2 ppkt b) ukarała zawodników Ciemięga Krzysztof nr karty zawodniczej 1882 zgłoszonego przez Pławianka Orłów oraz Łapa Damian nr karty zawodniczej zgłoszonego przez Wisła Gliny Małe na karę 12 miesięcy bezwzględnej dyskwalifikacji w rozgrywkach Powiatowej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej z jednoczesnym powiadomieniem klubów macierzystych w strukturach PZPN oraz OZPN w Rzeszowie o składaniu fałszywych oświadczeń przez w/w i reprezentowanie jednocześnie dwóch klubów piłkarskich.
5. Komisja odstąpiła od ukarania karą finansową kluby, które wpisały w/w zawodników do sprawozdań meczowych w I kolejce PALP oraz na wniosek tych klubów wykreśliła zawodników jak w pkt. 4 ze składów w/w drużyn.
6. Komisja podjęła decyzję o powołaniu z dniem 30.09.2019 roku w jej skład Jerzego Paciorka jako członka komisji ds. PALP.
7. Komisja podjęła o wykreśleniu z listy sędziów uprawnionych do sędziowania meczy PALP Zbigniewa Połczyńskiego oraz Wojciecha Głodzika.
8. Zgodnie z Regulaminem PALP § 18 pkt. 4 od niniejszych decyzji przysługuje odwołanie do Prezydium Zarządu Powiatowego Zrzeszenia LZS w Mielcu za pośrednictwem Komisji ds. PALP w terminie 7 dni od opublikowania niniejszej decyzji na stronie www.lzs.mielec.pl.
9. Zgodnie z Regulaminem PALP opublikowanie w/w decyzji na stronach Powiatowego Zrzeszenia LZS www.lzs.mielec.pl oraz przesłanie drogą elektroniczną jest jednoznaczne z datą jej otrzymania przez zainteresowanych.