Komunikat nr 5/2019 Komisji ds. PALP.

DECYZJA 5/2019 z dnia 7.05.2019
Komisja ds. Powiatowej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej na posiedzeniu w dniu j.w. podjęła następujące decyzje:
1. Na podstawie § 18 pkt. 11 Regulaminu PALP ukarała zawodnika Mordec Sebastian (Pławianka Orłów) ukaranego czerwoną kartką w meczu 15 kolejki pomiędzy Kolorado-Retech i Pławianka Orłów karą dyskwalifikacji 3 meczy.
2. Zmiany przepisów w rozgrywkach piłki nożnej wprowadzone od 1 czerwca 2019 roku przez FIFA wchodzą w życie również w rozgrywkach PALP bez potrzeby zmian w Regulaminie, a sędziów i zawodników zobowiązuje się do ich bezwzględnego stosowania i przestrzegania.
3. Nowe kluby które wstępnie zadeklarowały chęć przystąpienia do rozgrywek PALP sezonu 2019/2020 Komisja prosi o kontakt osobisty celem pobrania dokumentów do wcześniejszego wyrobienia kart zawodniczych.
4. Zgodnie z Regulaminem PALP § 18 pkt. 4 od niniejszych decyzji przysługuje odwołanie do Prezydium Zarządu Powiatowego Zrzeszenia LZS w Mielcu za pośrednictwem Komisji ds. PALP w terminie 7 dni od opublikowania niniejszej decyzji na stronie www.lzs.mielec.pl.
5. Zgodnie z Regulaminem PALP opublikowanie w/w decyzji na stronach Powiatowego Zrzeszenia LZS www.lzs.mielec.pl oraz przesłanie drogą elektroniczną jest jednoznaczne z datą jej otrzymania przez zainteresowanych.Komunikat nr 4/2019 Komisji ds. PALP.

DECYZJA 4/2019 z dnia 29.05.2019
Komisja ds. Powiatowej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej na posiedzeniu w dniu j.w. podjęła następujące decyzje:
1. Zgodnie z § 10 pkt. 18 Regulaminu Rozgrywek PALP za zachowanie w trakcie meczu 14 kolejki ukarała karą dyskwalifikacji w najbliższym meczu tj. 15 kolejce PALP następujących zawodników:
Jacek Skowron – Janovia Janowiec
Maciej Korpanty – Kolorado-Retech Wola Chorzelowska II
Przemysław Sztejenka – Janowia Janowiec
2. Odstąpiła od dyskwalifikacji w meczu najbliższej kolejki dla zawodnika Słowik Tomasz – Janovia Janowiec ukaranego czerwoną kartką w meczu 14 kolejki.
3. Oddaliła wniosek klubu Janovia Janowiec o zweryfikowanie meczu 14 kolejki pomiędzy Kolorado-Retech Wola Chorzelowska II i Janovią Janowiec w związku z udziałem nieuprawnionego zawodnika.
4. Zweryfikowała mecz I kolejki PALP pomiędzy Strażakiem Grochowe i Kolorado Retech-Wola Chorzelowska II jako walkower 3:0 dla drużyny Strażaka w związku z udziałem w tym meczu w drużynie Kolorado nieuprawnionego zawodnika. Spowodowanej powyższą decyzją zmianom w punktacji tabeli rozgrywek nadała tryb natychmiastowej wykonalności.
5. Oddaliła wniosek klubu Kolorado-Retech Wola Chorzelowska II o zaakceptowanie wypożyczenia zawodnika Kolorado Wola Chorzelowska Witkowski Wojciech do drużyny Kolorado-Retech Wola Chorzelowska II ze względów formalnych. Ustaliła jednocześnie, że z uprawnionych do gry w PALP zawodników I drużyny (tzw. lista „8”) zostało dwóch zawodników którzy mogą jeszcze zagrać: Rado Kamil – 1 mecz, Rado Artur – 2 mecze.
6. Komisja podjęła decyzję o wykreśleniu z listy zawodników klubu Kolorado-Retech Wola Chorzelowska II wszystkich zawodników, którzy nie są na listach „8” i „35 plus” a wystąpili nawet w jednym meczu pierwszej drużyny i nie złożyli w ustalonym w Regulaminie PALP terminie deklaracji o zaprzestaniu gry w pierwszej drużynie.
7. Komisja przypomina wszystkim klubom PALP o bezwzględnym przestrzeganiu wszystkich zapisów Regulaminu. Wszelkie próby samosądów wśród zawodników, niewłaściwego zachowania trenerów lub członków władz klubów będą karane z całą surowością, podobnie jak niedociągnięcia organizacyjne mające wpływ na bezpieczeństwo i prawidłowe przeprowadzenie zawodów.
8. Komisja podjęła decyzję, że nie rozegrane mecze 14 kolejki odbędą się w dniu 20 czerwca 2019 roku.
9. Zgodnie z Regulaminem PALP § 18 pkt. 4 od niniejszych decyzji przysługuje odwołanie do Prezydium Zarządu Powiatowego Zrzeszenia LZS w Mielcu za pośrednictwem Komisji ds. PALP w terminie 7 dni od opublikowania niniejszej decyzji na stronie www.lzs.mielec.pl.
10. Zgodnie z Regulaminem PALP opublikowanie w/w decyzji na stronach Powiatowego Zrzeszenia LZS www.lzs.mielec.pl oraz przesłanie drogą elektroniczną jest jednoznaczne z datą jej otrzymania przez zainteresowanych.Komunikat nr 3/2019 Komisji ds. PALP.

Komisja ds. PALP na posiedzeniu w dniu 8 maja 2019 roku po zapoznaniu się z dostępnymi dokumentami podjęła następujące decyzje:
1. Zgodnie z § 7 pkt. 6 Regulaminu Rozgrywek PALP ukarała karą finansową 200 zł:
- zespół LKS Zdziarzec za nieusprawiedliwione nieprzybycie drużyny na zawody Pucharu Ligi w dniu 6.04.2019 roku
- zespół LKS Sokół Partynia za nieusprawiedliwione nieprzybycie drużyny na zawody 11 kolejki PALP w dniu 1.05.2019 roku
2. Odroczyła termin zapłaty w/w kary do dnia 31 maja 2019 roku.
3. Przedłużyła możliwość uzupełnienia składów zgodnie z § 8 pkt. 9 Regulaminu Rozgrywek PALP do 4 kolejki tj. do dnia 17 maja 2019 roku włącznie.
4.Zgodnie z Regulaminem PALP § 8 pkt. 9 od niniejszych decyzji przysługuje odwołanie do Prezydium Zarządu Powiatowego Zrzeszenia LZS w Mielcu za pośrednictwem Komisji ds. PALP w terminie 7 dni od opublikowania niniejszej decyzji na stronie www.lzs.mielec.pl.
5.Zgodnie z Regulaminem PALP opublikowanie w/w decyzji na stronach Powiatowego Zrzeszenia LZS www.lzs.mielec.pl oraz przesłanie drogą elektroniczną jest jednoznaczne z datą jej otrzymania przez zainteresowanych.Komunikat nr 2/2019 Komisji ds. PALP.

W 11 kolejce z powodu nadmiaru żółtych kartek pauzują: Mazur Marcin (Madras Goleszów) i Rado Kacper (Strażak Grochowe)


Komunikat nr 1/2019 Komisji ds. PALP.

Komisja ds. PALP informuje wszystkie kluby Powiatowej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej o możliwości rozegrania dodatkowych spotkań piłkarskich w ramach rozgrywek o Puchar Ligi PALP. Spotkania odbywały by się niezależnie od rozgrywek sezonu 2018/2019 wg. przedstawionego poniżej projektu. Deklarację przystąpienia do takich rozgrywek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3.03.2019 roku (włącznie) do Przewodniczącego Komisji ds. PALP drogą telefoniczną lub e-mail. Po zebraniu deklaracji Komisja PALP podejmie decyzję co do rozgrywania lub nie spotkań w ramach Pucharu Ligi. W przypadku decyzji pozytywnej pierwsze spotkanie organizacyjne oraz losowanie odbędzie się w dniu 6 marca w siedzibie LZS o czym zainteresowani zostaną poinformowani drogą sms i e-mail.


Komunikat nr 4/2018/2019 Komisji ds. PALP.

DECYZJA 3/2018/2019 z dnia 25.10.2018

Komisja ds. Powiatowej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej na posiedzeniu w dniu j.w. podjęła następujące decyzje:
1. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem meczowym IX kolejki pomiędzy LKS Madras Goleszów – LKS Janovia Janowiec oraz na podstawie otrzymanych informacji na podstawie § 10 pkt. 16 Regulaminu Rozgrywek PALP ukarała Prezesa klubu Madras Goleszów Pana Jana Kwarcianego upomnieniem, a klub LKS Madras Goleszów karą finansową w wysokości 150,00 zł płatną na rachunek Powiatowego Zrzeszenia LZS w terminie do 25.11.2018 roku.
2. Na podstawie § 13 pkt. 9 Regulaminu Rozgrywek PALP ukarała sędziów spotkania Strażak Grochowe - LKS Zdziarzec Jarosława Ćwiękę oraz Wojciecha Głodzika upomnieniem.
3. Zgodnie z Regulaminem PALP § 8 pkt. 14 od niniejszych decyzji przysługuje odwołanie do Prezydium Zarządu Powiatowego Zrzeszenia LZS w Mielcu za pośrednictwem Komisji ds. PALP w terminie 7 dni od opublikowania niniejszej decyzji na stronie www.lzs.mielec.pl.
4. Zgodnie z Regulaminem PALP opublikowanie w/w decyzji na stronach Powiatowego Zrzeszenia LZS www.lzs.mielec.pl oraz przesłanie drogą elektroniczną jest jednoznaczne z datą jej otrzymania przez zainteresowanych.Komunikat nr 3/2018/2019 Komisji ds. PALP.

Komisja ds. Powiatowej Amatorskiej Ligi piłkarskiej informuje, że od najbliższej 8 kolejki za kartki pauzują: Kilian Łukasz (Partynia) - czerwona kartka - dwa mecze. Baran Tomasz (Krzemienica) - 3 żółta kartka - jeden mecz.


Komunikat nr 2/2018/2019 Komisji ds. PALP.

Z dniem 19.09.2018 roku Komisja ds. PALP przyjęła w poczet sędziów Powiatowej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej Pana Wojciecha Głodzika.


Komunikat nr 1/2018/2019 Komisji ds. PALP.

DECYZJA 1/2018/2019 z dnia 12.9.2018

Komisja ds. Powiatowej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej na posiedzeniu w dniu j.w. podjęła następujące decyzje:

1. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem meczowym III kolejki pomiędzy Grom Krzemienica – LKS Zdziarzec oraz wysłuchaniu przedstawiciela klub Grom Krzemienica oraz dwójki sędziowskiej za brak należytego bezpieczeństwa zaraz po zakończeniu w/w spotkania na podstawie § 6 pkt. 3, § 8 pkt. 4, § 10 pkt. 17 oraz § 15 pkt. 7 Regulaminu Rozgrywek PALP ukarała klub GKS Grom Krzemienica karą finansową w wysokości 100,00 zł płatną na rachunek Powiatowego Zrzeszenia LZS w terminie do 20.9.2018 roku.

2.Komisja informuje, że podobne przypadki braku zapewnienia należytego porządku i bezpieczeństwa przez uczestników rozgrywek PALP będą karane z całą surowością, a przypadki powtórnych takich przypadków w szczególności. Ponadto Komisja przypomina, że zgodnie z § 15 pkt. 6 Regulaminu Rozgrywek PALP gospodarz zawodów zobowiązany jest do dostarczenia przed każdym spotkaniem sędziom spotkania listy porządkowych i opieki medycznej, a osoby te mają być tak oznakowani by wyróżniali się od pozostałych uczestników zawodów w tym kibiców.

3.Po konsultacji z Prezydium Zarządu Powiatowego Zrzeszenia LZS i na prośbę części klubów PALP Komisja dopuściła w formie testów możliwość sędziowania pozostałych spotkań rundy jesiennej rozgrywek PALP przez trójkę sędziów z podziałem na sędziego głównego oraz dwóch bocznych. Delegowanie trójki sędziów będzie odbywać się tylko i wyłącznie na wniosek gospodarza spotkania z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem od daty rozegrania meczu. Wniosek taki składa upoważniony przedstawiciel klubu tylko i wyłącznie do Przewodniczącego Komisji PALP Leszka Krępy drogą e-mail, sms lub telefonicznie. Koszty w wysokości 100,00 zł sędzia główny plus 80,00 zł każdy sędzia boczny ponosi w całości gospodarz spotkania.

4.Zgodnie z Regulaminem PALP § 8 pkt. 14 od niniejszych decyzji przysługuje odwołanie do Prezydium Zarządu Powiatowego Zrzeszenia LZS w Mielcu za pośrednictwem Komisji ds. PALP w terminie 7 dni od opublikowania niniejszej decyzji na stronie www.lzs.mielec.pl.

5.Zgodnie z Regulaminem PALP opublikowanie w/w decyzji na stronach Powiatowego Zrzeszenia LZS www.lzs.mielec.pl oraz przesłanie drogą elektroniczną jest jednoznaczne z datą jej otrzymania przez zainteresowanych.