Komunikat nr 10/2017/2018 Komisji ds. PALP.

DECYZJA 8/2017/2018 z dnia 30.05.2018 Komisja ds. Powiatowej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej na posiedzeniu w dniu j.w. podjęła następującą decyzję: 1. Odrzuciła ze względów formalnych wniosek zespołu LKS Apollo Dulcza Mała o weryfikację meczu 18 kolejki pomiędzy zespołami KS Zgórsko i Apollo Dulcza Mała w związku z prawdopodobieństwem wystąpienia w zespole KS Zgórsko nieuprawnionego zawodnika. 2. Zgodnie z Regulaminem PALP § 8 pkt. 14 od niniejszych decyzji przysługuje odwołanie do Prezydium Zarządu Powiatowego Zrzeszenia LZS w Mielcu za pośrednictwem Komisji ds. PALP w terminie 7 dni od opublikowania niniejszej decyzji na stronie www.lzs.mielec.pl.


Komunikat nr 9/2017/2018 Komisji ds. PALP.

DECYZJA 7/2017/2018 z dnia 11.05.2018 Komisja ds. Powiatowej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej na posiedzeniu w dniu j.w. podjęła następujące decyzje: 1. Zgodnie z § 7 pkt. 6 Regulaminu Rozgrywek PALP ukarała klub Kolorado – Retech Wola Chorzelowska II karą 100 zł w związku z nie przybyciem na mecz XIV kolejki pomiędzy KS Zgórsko a Kolorado-Retech. Komisja wzięła pod uwagę informację telefoniczną o nie przybyciu na mecz i obniżyła karę regulaminową do 100 zł.. 2. Płatność w/w kary Komisja ustaliła na dzień 17.05.2018 roku. 3. Zgodnie z Regulaminem PALP § 8 pkt. 14 od niniejszych decyzji przysługuje odwołanie do Prezydium Zarządu Powiatowego Zrzeszenia LZS w Mielcu za pośrednictwem Komisji ds. PALP w terminie 7 dni od opublikowania niniejszej decyzji na stronie www.lzs.mielec.pl. 4. Zgodnie z Regulaminem PALP opublikowanie w/w decyzji na stronach Powiatowego Zrzeszenia LZS www.lzs.mielec.pl oraz przesłanie drogą elektroniczną jest jednoznaczne z datą jej otrzymania przez zainteresowanych.


Komunikat nr 8/2017/2018 Komisji ds. PALP.

W XV kolejce pauzą: Adamczyk Robert - Wisła Gliny Małe - 3 żółta kartka Rado Kacper - Strażak Grochowe - 5 żółta kartka Wiatrowski Kamil i Wiatrowski Piotr - Wisła Gliny Małe - czerwone kartki.


Komunikat nr 7/2017/2018 Komisji ds. PALP.

W XIII kolejce PALP pauzują: Kośla Sławomir (Apollo Dulcza Mała) - za czerwona kartkę Rado Kacper - Strażak Grochowe - za 3 żółtą kartkę


Komunikat nr 6/2017/2018 Komisji ds. PALP.

DECYZJE 6/2017/2018 z dnia 25.10.2017

Komisja ds. Powiatowej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej na posiedzeniu w dniu j.w. podjęła następujące decyzje:

1.Po analizie sprawozdania meczowego oraz otrzymanych materiałów fotograficznych zgodnie z § 10 pkt. 1 ppkt c) Regulaminu Rozgrywek PALP zweryfikowała osiągnięty na boisku wynik meczu 9 kolejki pomiędzy zespołami Strażak Grochowe i Sokół Partynia z uzyskanego na boisku 3:2 na 3:0 w związku z wystąpieniem w zespole Sokoła nieuprawnionego zawodnika tj. Kilian Łukasz. Zmiany z tym związane zostały naniesione w tabeli oraz innych klasyfikacjach automatycznie.
2.Na § 8 pkt. 20 ppkt b) Regulaminu Rozgrywek PALP ukarała Prezesa klubu Sokół Partynia Pana Krzysztofa Palacza upomnieniem, a sam klub karą finansową 100 zł płatną na rachunek Powiatowego Zrzeszenia LZS w terminie do 30.11.2017 roku.
3.Komisja informuje, że podobne postępowanie każdego z klubów uczestników rozgrywek PALP (wystawianie zawodników nieuprawnionych) będzie karane z całą surowością, a przypadki powtórnych takich przypadków w szczególności.
4.Po analizie sprawozdania meczowego oraz przesłanych wyjaśnień od zainteresowanych stron na podstawie § 7 pkt. 11 Regulaminu Rozgrywek PALP Komisja ukarała zawodnika LKS Janovia Janowiec i jednocześnie Prezesa klubu Pana Pulak Łukasz karą bezwzględnej dyskwalifikacji na okres 6 miesięcy licząc od dnia 25.10.2017 roku. Kara jest konsekwencją zachowania w/w w trakcie oraz po meczu VII kolejki pomiędzy zespołami Wisła Gliny Małe i Janovia Janowiec w dniu 8.10.2017 roku. Pan Pulak nie może też w okresie dyskwalifikacji zasiadać na ławce rezerwowych podczas meczy, podpisywać żadnych dokumentów dotyczących rozgrywek PALP, reprezentować klubu na spotkaniach organizowanych przez PALP, ani też pełnić roli porządkowego podczas meczy Janovii na swoim stadionie. Komisja wzięła pod uwagę, że jest to kolejne trzecie już takie zachowanie Pana Pulak Łukasz w ciągu ostatnich 5 lat.
5.Komisja informuje, że w najbliższych meczach (dotyczy również meczy zaległych) pauzują: - Rzegocki Paweł (KS Zgórsko) – za czerwoną kartkę - Trela Marek (LKS Zdziarzec) - za trzecią żółtą kartkę
6.Zgodnie z Regulaminem PALP § 8 pkt. 14 od niniejszych decyzji przysługuje odwołanie do Prezydium Zarządu Powiatowego Zrzeszenia LZS w Mielcu za pośrednictwem Komisji ds. PALP w terminie 7 dni od opublikowania niniejszej decyzji na stronie www.lzs.mielec.pl.
7.Zgodnie z Regulaminem PALP opublikowanie w/w decyzji na stronach Powiatowego Zrzeszenia LZS www.lzs.mielec.pl oraz przesłanie drogą elektroniczną jest jednoznaczne z datą jej otrzymania przez zainteresowanych.Komunikat 5/2017/2018 Komisaji ds. PALP.

Komisja ds. Powiatowej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej w trybie zaocznym podjęła następującą decyzje: 1. Z przyczyn obiektywnych (boisko nie nadające się do grania) na wniosek LKS Janovia Janowiec (gospodarza zawodów) zmieniła miejsce i godzinę rozegrania meczu zaległej VI kolejki w dniu 29.10.2017 roku pomiędzy zespołami Janovia Janowiec i Grom Krzemienica. Nowe miejsce rozegrania to stadion LKS Jamnica Dulcza Wielka godzina 14 30. 2. Na wniosek LKS Zdziarzec (gospodarza zawodów) zmieniła ponownie z przyczyn obiektywnych (mecz o godz. 11 na tym stadionie rozgrywa LKS Żarówka) godzinę rozpoczęcia meczu zaległej VII kolejki w dniu 29.10.2017 roku pomiędzy zespołami LKS Zdziarzec i KS Zgórsko z godziny 13 na godzinę 13 30.


Komunikat 3/2017/2018 Komisaji ds. PALP.

DECYZJA 3/2017/2018 z dnia 4.10.2017 Komisja ds. Powiatowej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej w trybie zaocznym podjęła następującą decyzje: 1. Na wniosek klubu LKS Apollo Dulcza Mała i za zgodą KS Kolorado-Retech Wola Chorzelowska II zmieniła godzinę rozpoczęcia meczu VII kolejki pomiędzy tymi zespołami z godziny 14 na godzinę 11. 2. Na wniosek LKS Zdziarzec (gospodarza zawodów)zmieniła godzinę rozpoczęcia meczu VIII kolejki pomiędzy zespołami LKS Zdziarzec i LKS Apollo Dulcza Mała z godziny 11 na godzinę 13 30.
3. Na wniosek KS Zgórsko oraz za zgodą LKS Zdziarzec (gospodarza zawodów) zmieniła datę rozegrania meczu VIII kolejki pomiędzy tymi zespołami i ustaliła nowy termin na dzień 29 października 2017 roku na godzinę 13.Komunikat 2/2017/2018 Komisaji ds. PALP.

Komisja ds. Powiatowej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej w trybie zaocznym podjęła następującą decyzje: 1. Na wniosek klubu LKS Janovia Janowiec (gospodarza zawodów) wyznaczyła nowy termin meczu VI kolejki pomiędzy zespołami LKS Janovia Janowiec – GKS Grom Krzemienica na dzień 29 października 2017 roku na godzinę 13. 2. Zmiany w terminarzu zostają naniesione w trybie natychmiastowym, a o nowym terminie zainteresowane drużyny zostaną poinformowane drogą e-mail.


Komunikat 1/2017/2018 Komisaji ds. PALP.

Komisja ds. Powiatowej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej w trybie zaocznym podjęła następujące decyzje:
1. Na wniosek klubu LKS Zdziarzec (gospodarza zawodów) i za zgodą LKS Madras Goleszów zmieniła godzinę rozpoczęcia meczu III kolejki pomiędzy tymi zespołami z godziny 14 na godzinę 11.
2. Na wniosek klubu Apollo Dulcza Małą (gospodarza zawodów) i za zgodą LKS Strażak Grochowe zmieniła godzinę rozegrania meczu III kolejki pomiędzy tymi zespołami z godziny 14 na godzinę 11.
3. Przyjęła Jakuba Stawarza w poczet sędziów uprawnionych do prowadzenia meczów Powiatowej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej.