OSTATNIE GODZINY NA ZŁOŻENIE KOMPLETU DOKUMENTÓW PALP.

W dniu dzisiejszym 23 sierpnia 2017 roku o godzinie 16 mija termin złożenia kompletu dokumentów oraz dokonania wpłaty za udział w rozgrywkach. Brak odpowiednich dokumentów w posiadaniu Komisji PALP po tym terminie będzie skutkował niedopuszczeniem zawodników poszczególnych drużyn, karami finansowymi lub ujemnymi punktami. Komisja będzie do dyspozycji klubów od godziny 14 3o do godziny 16 w siedzibie Powiatowego Zrzeszenia LZS w Mielcu.


Spotkanie z klubami - rejestracja zawodników.

W dniu 16 sierpnia od godziny 15 w siedzibie Zarządu PZ LZS w Mielcu będzie można dokonać rejestracji zawodników na nowy sezon 2017/2018 oraz dostarczyć dokumenty zgłoszeniowe. Brak dokumentacji zgłoszeniowej może spowodować nałożenie kar i ewentualnie ujemnych punktów na starcie rozgrywek.


Rusza nowy sezon PALP - Spotkanie Komisji PALP z przedstawicielami klubów PALP.

W dniu 2 sierpnia 2017 roku o godzinie 15 30 odbędzie się spotkanie Komisji PALP z przedstawicielami klubów uczestników XV edycji rozgrywek Powiatowej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej.Spotkanie odbędzie się w siedzibie Powiatowego Zrzeszenia LZS tj. w kamienicy nr 2 pierwsze piętro pokój nr 7 przy ulicy Mickiewicza. Wejście od wewnątrz (od parkingu usytuowanego za bramą wejścia na posesję). Jest to pierwsza kamienica od Starego Rynku przy wyjeździe w kierunku tzw. osiedla lub skrzyżowania na ulicy Sienkiewicza - Mickiewicza kierunek Dębica-Tarnobrzeg.Obecność obowiązkowa.


Komunikat Komisji ds. PALP nr 14/2016/2017

Mielec 7.6.2017r  
Komunikat Komisji ds. PALP  nr 14/2016/2017    
Komisja ds. Powiatowej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej (PALP) na posiedzeniu w dniu 7.6.2017 roku po zapoznaniu się z dostępnymi dokumentami i informacjami podjęła następujące decyzje:  
1.Oddaliła wniosek z dnia 1.06.2017 roku zespołu Grom Krzemienica o zweryfikowanie meczu Sparta Chorzelów – Grom Krzemienica ze względów formalnych (nie spełniający zapisów Regulaminu PALP) .  
2.Na podstawie posiadanych dokumentów i zgodnie § 9 pkt. 5 ppkt a) oraz § 10 pkt. 3  Regulaminu Rozgrywek PALP z zweryfikowała osiągnięty na boisku mecz 18 kolejki pomiędzy zespołami Sparta II Chorzelów i Strażak Grochowe z uzyskanego na boisku 1:4 na 0:4 w związku z wystąpieniem w zespole Sparty II Chorzelów nieuprawnionego zawodnika tj. Gamracy Piotr.  
3.Zmiany w tabeli oraz klasyfikacjach nastąpią natychmiast po ukazaniu się niniejszej decyzji.   Na podstawie § 9 pkt. 5 ppkt a) Regulaminu Rozgrywek PALP Komisja ukarała zespół Sparta Chorzelów karą pieniężna 200,00 zł płatną na konto Powiatowego Zrzeszenia LZS w Mielcu do dnia 20.06.2017 rok.  
4.Na podstawie § 9 pkt. 5 ppkt b) Regulaminu Rozgrywek PALP Komisja ukarała zawodnika Gamracy Piotr (Sparta II Chorzelów) nr zawodniczy PALP 1689 – 1 miesięczną dyskwalifikacją biegnąca od dnia 4.06.2017 rok.   Na podstawie § 9 pkt. 5 ppkt c) Regulaminu Rozgrywek PALP Komisja ukarała Prezesa zespołu Sparta II Chorzelów Pana Sasor Józef karą nagany.  
5.Na podstawie informacji od trenerów Reprezentacji PALP Komisja powołała do Reprezentacji PALP na mecz Reprezentacja – Mistrz PALP następujących zawodników: Molak Karol, Gamracy Paweł (Sparta Chorzelów), Ciemięga Michał, Rado Kacper, Łącz Dominik (Strażak Grochowe), Śliwa Łukasz, Switek Maciej (Grom Krzemienica), Dudek Wojciech, Tabor Marcin (Zdziarzec), Żelasko Adam, Gałat Łukasz (KS Zgórsko), Pawełczak Piotr, Kowal Mateusz (Apollo Dulcza Mała), Skowron Jacek, Kmieć Łukasz (Janovia Janowiec). Kilian Łukasz, Kilian Piotr, Litwin Jakub. Wobec rezygnacji zawodników Madrasu Goleszów na listę rezerwową Reprezentacji trafili dodatkowo: (Rzegocki Paweł (Zgórsko), Korpanty Maciej (Chorzelów) Nowak Dawid (Krzemienica), Cygan Rafał (Zdziarzec). Komisja zastrzega sobie zmiany w składzie Reprezentacji w przypadkach rezygnacji lub losowych. Ostateczny skład zostanie opublikowany na stronie w dniu 19 czerwca 2017 roku.
6.Zgodnie z Regulaminem PALP § 8 pkt. 14 od niniejszych decyzji przysługuje odwołanie do Prezydium Zarządu Powiatowego Zrzeszenia LZS w Mielcu za pośrednictwem Komisji ds. PALP w terminie 7 dni od opublikowania niniejszej decyzji na stronie www.lzs.mielec.pl.  
7.Zgodnie z Regulaminem PALP opublikowanie w/w decyzji na stronach Powiatowego Zrzeszenia LZS www.lzs.mielec.pl oraz przesłanie drogą elektroniczną jest jednoznaczne z datą jej otrzymania przez zainteresowanych.Komunikat Komisji ds. PALP nr 13/2016/2017

Mielec 26.5.2017r 
Komunikat Komisji ds. PALP  nr 13/2016/2017    
Komisja ds. Powiatowej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej (PALP) na posiedzeniu w dniu 26.5.2017 roku po zapoznaniu się z dostępnymi dokumentami i informacjami podjęła następujące decyzje:  
1.Rozpatrzyła wniosek LKS Zdziarzec i w związku z udziałem w meczu XVI kolejki    w dniu 21.05.2017 pomiędzy zespołami Sparta II Chorzelów – LKS Zdziarzec nieuprawnionego zawodnika Gamracy Piotr na podstawie § 10 pkt. 1 ppkt c) zweryfikowała osiągnięty na boisku wynik 4:2 i przyznała  walkower dla drużyny LKS  Zdziarzec 3:0 z zachowaniem pozostałych zapisów regulaminu PALP.  
2. Rozpatrzyła wniosek LKS Sokół Partynia i w związku z udziałem w meczu XVI kolejki w dniu 21.05.2017 pomiędzy zespołami LKS Sprint Żarówka – LKS Sokół Partynia nieuprawnionych zawodników Wiatr Tomasz i Wiatr Adrian zweryfikowała osiągnięty na boisku wynik 1:1 i przyznała  walkower 3:0 dla drużyny LKS  Sokół Partynia z zachowaniem pozostałych zapisów regulaminu PALP.   
3. Komisja przychyliła się do prośby LKS Zdziarzec i przesunęła zapłatę kary za przyznany walkower do 31.05.2017 roku.  
4. Komisja ustaliła, że zakończenie sezonu 2016/2017 Powiatowej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej odbędzie się w dniu 25 czerwca 2017 roku i na tą okoliczność wyznaczyła jako trenerów Reprezentacji Jerzego Czerniejewskiego oraz Krzysztofa Palacza, którzy do dnia 5 czerwca 2017 roku maja podać skład Reprezentacji wg. klucza po dwóch zawodników z każdego klubu nie licząc mistrza ligi.  
5. Zgodnie z Regulaminem PALP § 8 pkt. 14 od niniejszych decyzji przysługuje odwołanie do Prezydium Zarządu Powiatowego Zrzeszenia LZS w Mielcu za pośrednictwem Komisji ds. PALP w terminie 7 dni od opublikowania niniejszej decyzji na stronie www.lzs.mielec.pl.  
6. Zgodnie z Regulaminem PALP opublikowanie w/w decyzji na stronach Powiatowego Zrzeszenia LZS www.lzs.mielec.pl oraz przesłanie drogą elektroniczną jest jednoznaczne z datą jej otrzymania przez zainteresowanych.Komunikat Komisji ds. PALP nr 12/2016/2017

Komisja ds. Powiatowej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej informuje, że zaległa XIV kolejka rozegrana zostanie w całości w dniu 11 czerwca 2017 roku a godziny rozpoczęcia meczów nie ulegają zmianie. Jednocześnie Komisja informuje, że ulega zmianie termin rozegrania meczu XVIII kolejki pomiędzy GKS Grom Krzemienica i LKS Madras Goleszów nowy termin to 7 czerwiec godzina 17.


Komunikat Komisji ds. PALP nr 11/2016/2017

Komisja ds. PALP informuje, że ze względu na warunki pogodowe i aktualny stan boisk w Krzemienicy i Tuszowie Narodowym mecz XIV kolejki pomiędzy zespołami GKS Krzemienica oraz Strażak Grochowe zostaje odwołany. Nowy data rozegrania meczu zostanie podana w terminie późniejszym. Jednocześnie Komisja informuje, że na wniosek KS Zgórsko i za zgodą organizatora uległy zmianie godziny rozegrania meczów XV kolejki pomiędzy KS Zgórsko i LKS Zdziarzec z godziny 14 na 11 oraz XVIII kolejki pomiędzy KS Zgórsko i LKS Janovia Janowiec również z godziny 14 na 11. Ponadto Komisja przypomina że w najbliższej kolejce za żółte kartki pauzują:Kozioł Kamil (Goleszów), Pawełczak Artur i Kowal Mateusz (Dulcza Mała)


Komunikat Komisji ds. PALP nr 10/2016/2017

Komisja ds. Powiatowej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej (PALP) na posiedzeniu w dniu 27.4.2017 roku po zapoznaniu się z dostępnymi dokumentami i informacjami podjęła następujące decyzje:  
1. Oddaliła wniosek Janovi Janowiec o weryfikację meczu XII kolejki pomiędzy Janovią Janowiec i Sokołem Partynia w związku z prawdopodobieństwem udziału nieuprawnionych zawodników.  
2. Komisja przychyliła się do prośby gospodarzy o zmianę godziny rozpoczęcia meczów XIII kolejki i tak mecz pomiędzy zespołami Sokół Partynia i Apollo Dulcza Mała odbędzie się w dniu 30.04.2017 roku o godzinie 11, a nie jak planowano o godzinie 14, natomiast mecz KS Zgórsko i Sprint Żarówka odbędzie się w dniu 3 maja  o godzinie 12, a nie jak planowano o godzinie 14.  
3. Zgodnie z Regulaminem PALP § 8 pkt. 14 od niniejszych decyzji przysługuje odwołanie do Prezydium Zarządu Powiatowego Zrzeszenia LZS w Mielcu za pośrednictwem Komisji ds. PALP w terminie 7 dni od opublikowania niniejszej decyzji na stronie www.lzs.mielec.pl.  
4. Zgodnie z Regulaminem PALP opublikowanie w/w decyzji na stronach Powiatowego Zrzeszenia LZS www.lzs.mielec.pl oraz przesłanie drogą elektroniczną jest jednoznaczne z datą jej otrzymania przez zainteresowanychKomunikat nr 9/2016/2017 Komisji ds. PALP.

Komisja ds. Powiatowej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej informuje, że z grona zawodników został wykreślony Janeczek Przemysław (Zgórsko) i jednocześnie od dnia 6.04.2017 roku został powołany w skład sędziów Powiatowej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej.W 11 kolejce za żółte kartki pauzują: Ździebło Dawid (Zgórsko) oraz Kosla Sławomir (Dulcza Mała)


Informacja przed rundą rewanżową PALP.

Komisja ds. PALP przypomina, o uregulowaniu opłat za udział w rozgrywkach w wysokości 120 zł za rundę (do 1.04.2017 roku włącznie) oraz składki członkowskiej 40 zł  z tytułu przynależności do Powiatowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Mielcu. Ponad to przypomina o przestrzeganiu zapisów Regulaminu rozgrywek PALP, a przede wszystkim aktualnych badaniach lekarskich zawodników.Rejestracja nowych zawodników będzie możliwa w czwartek tj. 30 marca od godziny 15 w siedzibie Zarządu PZ LZS w MielcuSpotkanie klubów PALP - możliwość nabycia kalendarza na 2017.

W dniu 8 grudnia 2016 roku (czwartek) od godziny 15 do 15 30  w siedzibie PALP będzie można nabyć kalendarze z drużynami PALP na 2017 rok.Cena 2 zł mały kalendarz i 5 zł duży. Zapraszamy !!!


Komunikat nr 8/2016/2017 Komisji ds. PALP.

Mielec 3.11.2016r  
Komunikat Komisji ds. PALP  nr 8/2016/2017    
Komisja ds. Powiatowej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej (PALP) na posiedzeniu w dniu 3.11.2016 roku po zapoznaniu się z dostępnymi dokumentami i informacjami podjęła następujące decyzje:  
1.Na podstawie § 9 pkt. 12 Regulaminu PALP w zawiązku z otrzymaną czerwoną kartką podczas meczu Janovia Janowiec – KS Zgórsko Komisja ukarała zawodnik KS Zgórsko Adriana Janusza nr karty zawodniczej 746 karą dyskwalifikacji  w 3 najbliższych meczach.
2.Rozpatrując wniosek zespołu Sprint Żarówka Komisja na podstawie § 12 pkt. 8 ukarała sędziego meczu VIII kolejki Sprint Żarówka – Janovia Janowiec, Bogusława Węgrzyna karą upomnienia. Jednocześnie Komisja postanowiła dopisać do sprawozdania meczowego tego spotkania oraz innych dokumentów żółtą kartkę dla zawodnika Janovi Janowiec Skowron Jacek.
3.Rozpatrując wniosek zespołu Sprint Żarówka Komisja na podstawie § 12 pkt. 13 ukarała sędziów meczu IX kolejki Apollo Dulcza Mała – Sprint Żarówka, Grzegorza Jędrzejowskiego oraz Zbigniewa Połczyńskiego karą dyskwalifikacji na okres 5 i pół miesiąca, liczoną od dnia 30.10.2016 roku jednocześnie obniżając oceny za w/w spotkanie do zera.
4.Rozpatrując wniosek zespołu Sprint Żarówka Komisja stwierdza, że delegowanie konkretnych sędziów na mecze w ramach rozgrywek Powiatowej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej należy wyłącznie do kompetencji organizatora rozgrywek i żadne próby wpływania na jego decyzje nie będą uwzględniane. Jednocześnie Komisja przypomina, że zgodnie z Regulaminem § 12 pkt. 5 sędziowie powinni być rzeczowo  i faktycznie oceniani, a jakiekolwiek zastrzeżenia co do ich pracy zgodnie  z Regulaminem § 12 pkt. 8 składane w formie pisemnej w ustawowym terminie do Komisji ds. PALP co jednak nie oznacza, że zastrzeżenia te mają dotyczyć składów sędziowskich na kolejne mecze.
5.Komisja postanowiła, że zaległy mecz IV kolejki pomiędzy zespołami Sprint Żarówka i KS Zgórsko odbędzie się zgodnie z wcześniejszą decyzją tj. w dniu 6.11.2016 roku (niedziela) o godzinie 13 na stadionie w Zdziarcu.  
6.Zgodnie z Regulaminem PALP § 8 pkt. 14 od niniejszych decyzji przysługuje odwołanie do Prezydium Zarządu Powiatowego Zrzeszenia LZS w Mielcu za pośrednictwem Komisji ds. PALP w terminie 7 dni od opublikowania niniejszej decyzji na stronie www.lzs.mielec.pl.  
7.Zgodnie z Regulaminem PALP opublikowanie w/w decyzji na stronach Powiatowego Zrzeszenia LZS www.lzs.mielec.pl oraz przesłanie drogą elektroniczną jest jednoznaczne z datą jej otrzymania przez zainteresowanych.Komunikat nr 7/2016/2017 Komisji ds. PALP.

Mielec 20.10.2016r        
Komunikat Komisji ds. PALP  nr 7/2016/2017      
Komisja ds. Powiatowej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej (PALP) na posiedzeniu w dniu 20.10.2016 roku po zapoznaniu się z dostępnymi dokumentami i informacjami podjęła następujące decyzje:  
1. Komisja z przyczyn formalnych oddaliła wniosek klubu Grom Krzemienica  o anulowanie spotkania VII kolejki pomiędzy LKS Janovia Janowiec – GKS Grom Krzemienica.  
2. Komisja uznała, że odwołanie Prezesa klubu Madras Goleszów Pana Jerzego Czerniejewskiego zostało złożone niezgodnie z Regulaminem PALP § 8 pkt. 14 oraz punktem 5 Komunikatu Komisji ds. PALP nr 6/2016/2017 i nie podjęła się jego rozpatrywania.  
3. Komisja zgodnie z Regulaminem § 7 pkt. 2 przychyliła się do prośby klubu Sparta II Chorzelów i na miejsce spotkania VIII kolejki pomiędzy zespołami Sparta II Chorzelów – LKS Madras Goleszów wyznaczyła stadion Kolorado Wola Chorzelowska. Godzina rozpoczęcia spotkania (11) pozostaje bez zmian.  
4. Komisja zmieniła godziny rozpoczęcia meczów IX kolejki. I tak mecz pomiędzy Sokołem Partynia i LKS Zdziarzec rozpocznie się o godzinie 13 zamiast 1330, natomiast mecz pomiędzy Strażakiem Grochowe i Spartą II Chorzelów o godzinie 1100 zamiast 1300.  
5. W VIII kolejce PALP za żółte kartki pauzują: Konieczny Mateusz (Grom Krzemienica) i Kilian Piotr (Sokół Partynia).  
6. Zgodnie z Regulaminem PALP § 8 pkt. 14 od niniejszych decyzji przysługuje odwołanie do Prezydium Zarządu Powiatowego Zrzeszenia LZS w Mielcu za pośrednictwem Komisji ds. PALP w terminie 7 dni od opublikowania niniejszej decyzji na stronie www.lzs.mielec.pl.  
7. Zgodnie z Regulaminem PALP opublikowanie w/w decyzji na stronach Powiatowego Zrzeszenia LZS www.lzs.mielec.pl oraz przesłanie drogą elektroniczną jest jednoznaczne z datą jej otrzymania przez zainteresowanych.Komunikat nr 6/2016/2017 Komisji ds. PALP.

Mielec 6.10.2016r        
Komunikat Komisji ds. PALP  nr 6/2016/2017      
Komisja ds. Powiatowej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej (PALP) na posiedzeniu w dniu 6.10.2016 roku po zapoznaniu się z dostępnymi dokumentami i informacjami podjęła następujące decyzje:  
1. Komisja z przyczyn formalnych oddaliła prośbę klubu Grom Krzemienica  o anulowanie żółtej kartki dla zawodnika Ząbek Łukasz otrzymaną w spotkaniu V kolejki.  
2. Komisja oddaliła wniosek zespołu Janovia Janowiec o zweryfikowanie meczu III kolejki pomiędzy zespołami Sokół Partyna i Janovia Janowiec.
3. Komisja rozpatrzyła wniosek klubu LKS Zdziarzec o skrócenie kary dyskwalifikacji po odbyciu połowy jej wykonania zawodnika Procki Sebastian i skróciła karę z 6 meczy do 4 meczy dyskwalifikacji. Jednocześnie Komisja informuje zainteresowanych, że podobne zachowanie zawodnika będzie miało konsekwencje o wiele większym wymiarze.  
4. W związku z naruszeniem Regulaminu § 9 pkt. 17 przez Prezesa klubu Madras Goleszów Pana Jerzego Czerniejewskiego podczas meczu V kolejki z Sokołem Partynia Komisja ukarała w/w karą nagany (zamieniając z obowiązującej kary zawieszenia) z zastrzeżeniem, że w przypadku powtórzenia się takiego przypadku zostanie wykorzystana kara zawieszenia w pełnieniu funkcji sportowych podczas rozgrywek Powiatowej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej z dodatkową karą finansową dla klubu § 6 pkt. 2.  
5. Zgodnie z Regulaminem PALP § 8 pkt. 14 od niniejszych decyzji przysługuje odwołanie do Prezydium Zarządu Powiatowego Zrzeszenia LZS w Mielcu za pośrednictwem Komisji ds. PALP w terminie 7 dni od opublikowania niniejszej decyzji na stronie www.lzs.mielec.pl.  
6. Zgodnie z Regulaminem PALP opublikowanie w/w decyzji na stronach Powiatowego Zrzeszenia LZS www.lzs.mielec.pl oraz przesłanie drogą elektroniczną jest jednoznaczne z datą jej otrzymania przez zainteresowanych.  Komunikat nr 5/2016/2017 Komisji ds. PALP.

Mielec 28.09.2016r        
Komunikat Komisji ds. PALP  nr 5/2016/2017     
Komisja ds. Powiatowej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej (PALP) na posiedzeniu w dniu 28.09.2016 roku po zapoznaniu się z dostępnymi dokumentami i informacjami podjęła następujące decyzje:  
1. Komisja wyznaczyła datę zaległego meczu IV kolejki PALP pomiędzy drużynami Sprint Żarówka – KS Zgórsko na dzień 7.11.2016 roku na godzinę 13 na stadionie w  Zdziarcu. Jednocześnie Komisja odwołała zmianę gospodarza w/w spotkania.
2. Komisja na wniosek zespołu Madras Goleszów zmieniła godziny rozpoczęcia meczów tej drużyny w 6 i 9 kolejce z godziny 11 na godzinę 14. Jednocześnie Komisja odwołała zmianę gospodarza w meczu 8 kolejki pomiędzy zespołami Sparta Chorzelów – Madras Goleszów. Mecz w Chorzelowie godzina bez zmian.
3. Komisja przedłużyła do dnia 13.10.2016 roku rozpatrzenie wniosku zespołu Janovia Janowiec o zweryfikowanie meczu III kolejki pomiędzy zespołami Sokół Partyna i Janovia Janowiec.
4. Komisja rozpatrzyła wniosek klubu Apollo Dulcza Mała oraz prośbę samego zawodnika o skrócenie kary dyskwalifikacji po odbyciu połowy jej wykonania zawodnika Ryba Tomasz i skróciła karę z 4 meczy do 3 meczy dyskwalifikacji. Jednocześnie Komisja informuje zainteresowanych, że podobne zachowanie zawodnika pełniącego tak odpowiedzialną funkcję będzie miało konsekwencje o wiele większym wymiarze.
5. Komisja na wniosek zespołu Madras Goleszów o zweryfikowanie meczu IV kolejki pomiędzy zespołami Madras Goleszów i Strażak Grochowe w związku z prawdopodobieństwem udziału nieuprawnionego zawodnika, utrzymała w mocy wynik uzyskany na boisku nie dopatrując się występu w tym meczu nieuprawnionego zawodnika w zespole gości.
6. Zgodnie z Regulaminem PALP § 8 pkt. 14 od niniejszych decyzji przysługuje odwołanie do Prezydium Zarządu Powiatowego Zrzeszenia LZS w Mielcu za pośrednictwem Komisji ds. PALP w terminie 7 dni od opublikowania niniejszej decyzji na stronie www.lzs.mielec.pl.
7. Zgodnie z Regulaminem PALP opublikowanie w/w decyzji na stronach Powiatowego Zrzeszenia LZS www.lzs.mielec.pl oraz przesłanie drogą elektroniczną jest jednoznaczne z datą jej otrzymania przez zainteresowanych.Komunikat nr 4/2016/2017 Komisji ds. PALP.

Mielec 22.09.2016r        
Komunikat Komisji ds. PALP  nr 4/2016/2017      
Komisja ds. Powiatowej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej (PALP) na posiedzeniu w dniu 22.09.2016 roku po zapoznaniu się z dostępnymi dokumentami i informacjami podjęła następujące decyzje:  
1.Komisja z przyczyn formalnych oddaliła prośbę klubu Madras Goleszów o zamianę kary w postaci czerwonej kartki otrzymanej w dniu 18.09.2016 roku podczas meczu III kolejki pomiędzy zespołami LKS Zdziarzec i LKS Madras Goleszów na kartkę żółtą.
2.Komisja postanowiła, że wniosek zespołu Janovia Janowiec o zweryfikowanie meczu III kolejki pomiędzy zespołami Sokół Partyna i Janovia Janowiec w związku  z występem nieuprawnionego zawodnika zostanie rozpatrzony na następnym posiedzeniu po zebraniu większej ilości materiałów co tego faktu.
3.Na wniosek zespołu LKS Apollo Dulcza Mała Komisja przełożyła zapłatę kary w  wysokości 100 zł do dnia 25.09.2016 roku.
4.W IV kolejce pauzują: Gajek Witold (Madras) – czerwona kartka, Procki Sebastian (Zdziarzec) – dyskwalifikacja, Ryba Tomasz (Dulcza) - dyskwalifikacja.
5.Zgodnie z Regulaminem PALP § 8 pkt. 14 od niniejszych decyzji przysługuje odwołanie do Prezydium Zarządu Powiatowego Zrzeszenia LZS w Mielcu za pośrednictwem Komisji ds. PALP w terminie 7 dni od opublikowania niniejszej decyzji na stronie www.lzs.mielec.pl.
6.Zgodnie z Regulaminem PALP opublikowanie w/w decyzji na stronach Powiatowego Zrzeszenia LZS www.lzs.mielec.pl oraz przesłanie drogą elektroniczną jest jednoznaczne z datą jej otrzymania przez zainteresowanych.Komunikat nr 3/2016/2017 Komisji ds. PALP.

Komunikat Komisji ds. PALP  nr 3/2016/2017
     
Komisja ds. Powiatowej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej (PALP) na posiedzeniu w dniu 15.09.2016 roku po zapoznaniu się z dostępnymi dokumentami i informacjami podjęła następujące decyzje: 

1. Zgodnie z Regulaminem PALP § 9 pkt. 12 Komisja ukarała karą dyskwalifikacji  w sześciu najbliższych meczach zawodnika LKS Zdziarzec Procki Sebastian nr karty zawodniczej 1431.

2. Zgodnie z Regulaminem PALP § 9 pkt. 12 Komisja ukarała karą dyskwalifikacji   w czterech najbliższych meczach zawodnika LKS Apollo Dulcza Mała Ryba Tomasz nr karty zawodniczej 0644.

3. W związku z brakiem odpowiedniego przygotowania boiska do meczu II kolejki pomiędzy zespołami LKS Apollo Dulcza Mała i LKS Zdziarzec, a także nagannym zachowaniem w trakcie jego trwania oraz brakiem realizacji zapisów Regulaminu PALP co do opłat za uczestnictwo w rozgrywkach, Komisja ukarała Prezesa klubu LKS Apollo Dulcza Mała Tomasz Rybę naganą.

4. W związku z zaistniałymi incydentami w meczu II kolejki pomiędzy zespołami LKS Apollo Dulcza Mała oraz LKS Zdziarzec Komisja informuje w/w kluby oraz wszystkie pozostałe uczestniczące w rozgrywkach PALP, że każda próba naruszenia nietykalności cielesnej podczas rozgrywek PALP będzie karana z całą surowością,  a uczestnictwo w takich incydentach władz klubu uważa za rzeczą wysoce nieetyczną i niedopuszczalną.

5. W zawiązku brakiem wpłaty za udział w rozgrywkach w dodatkowo wyznaczonym terminie Komisja zgodnych z Regulaminem PALP § 16 pkt. c) i  § 18 pkt. 2 ukarała zespół LKS Apollo Dulcza Mała karą w  wysokości 100 zł płatną do dnia 20.09.2016 roku. Ponadto Komisja informuje klub LKS Apollo Dulcza Mała, że brak wpłaty za udział w rozgrywkach do dnia 17.09.2016 (włącznie) spowoduje przyznanie walkoweru dla drużyny przeciwnej w najbliższym meczu III kolejki.
 
6. Komisja przypomina że zgodnie z Komunikatem nr 2/2016/2017 mecz III kolejki pomiędzy drużynami LKS Strażak Grochowe oraz LKS Dulcza Mała rozegrany zostanie w dniu 18.09.2016 roku o godzinie 11 a nie jak to było w terminarzu o godzinie 14.

7. Zgodnie z Regulaminem PALP § 8 pkt. 14 od niniejszych decyzji przysługuje odwołanie do Prezydium Zarządu Powiatowego Zrzeszenia LZS w Mielcu za pośrednictwem Komisji ds. PALP w terminie 7 dni od opublikowania niniejszej decyzji na stronie www.lzs.mielec.pl.

8. Zgodnie z Regulaminem PALP opublikowanie w/w decyzji na stronach RP LZS www.lzs.mielec.pl oraz przesłanie drogą elektroniczną jest jednoznaczne z datą jej otrzymania przez zainteresowanych.  Komunikat nr 2/2016/2017 Komisji ds. PALP.

Komisja ds. PALP informuje, że ze względów organizacyjnych ulega zmianie godzina rozpoczęcia meczu III kolejki w dniu 18.09.2016 roku pomiędzy drużynami LKS Strażak Grochowe i LKS Apollo Dulcza Mała z godziny 14 na godzinę 11.


Komunikat nr 1/2016/2017 Komisji ds. PALP.

Mielec 1.09.2016r       
Komunikat Komisji ds. PALP  nr 1/2016/2017      
1. Komisja ds. Powiatowej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej (PALP) na posiedzeniu w dniu 1.09.2016 roku po zapoznaniu się z dostępnymi dokumentami i informacjami podjęła następujące decyzje:  
Zgodnie z Regulaminem PALP § 4 pkt. 4 Komisja warunkowo dopuściła do rozgrywek kluby: Sprint Żarówka, LKS Zdziarzec, Janovia Janowiec, KS Zgórsko, Apollo Dulcza Mała, Madras Goleszów, GKS Grom Krzemienica. Jednocześnie wyznaczyła wszystkim tym klubom termin na usunięcie braków związanych z infrastrukturą zgodnie z Regulaminem PALP § 4 pkt. 3 do 30.06.2017 roku. W przypadku nie zachowania tego terminu Komisja postąpi zgodnie  z Regulaminem PALP.  
2. Komisja na prośbę zainteresowanych klubów tj. Apollo Dulcza Mała, Madras Goleszów, KS Zgórsko wydłużyła termin wpłaty opłaty za udział w rozgrywkach do dnia 8.09.2016 roku. Brak wpłaty po tym terminie będzie powodował wyciągnięcie konsekwencji wobec w/w klubów zgodnych z Regulaminem PALP.  
3. Zgodnie z Regulaminem PALP za niedopełnienie obowiązków jak w § 8 pkt. 16   ppkt a) Komisja ukarała prezesów klubów Sparta Chorzelów, KS Zgórsko, Apollo Dulcza Mała - upomnieniem.  
4. Zgodnie z Regulaminem PALP § 8 pkt. 14 od niniejszych decyzji przysługuje odwołanie do Prezydium Zarządu Powiatowego Zrzeszenia LZS w Mielcu za pośrednictwem Komisji ds. PALP w terminie 7 dni od opublikowania niniejszej decyzji na stronie www.lzs.mielec.pl.  
5. Zgodnie z Regulaminem PALP opublikowanie w/w decyzji na stronach RP LZS www.lzs.mielec.pl oraz przesłanie drogą elektroniczną jest jednoznaczne z datą jej otrzymania przez zainteresowanych.W najbliższą niedzielę startuje XIV edycja Powiatowej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej.

W najbliższą niedzielę tj. 4 września 2016 roku startuje XIV już edycja Powiatowej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej PALP organizowanej przez Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Mielcu. W sezonie 2016/2017 wystąpi 10 drużyn z powiatu mieleckiego a będą to: LKS Sprint Żarówka (mistrz poprzedniego sezonu), LKS Dulcza Mała, LKS Janovia Janowiec, KS Zgórsko, LKS Sokół Partynia, LKS Zdziarzec, LKS Madras Goleszów,  LKS Strażak Grochowe, GKS Grom Krzemienica oraz debiutant LKS Sparta Chorzelów. W pierwszej kolejce spotkają się: Grom Krzemienica ze Spartą Chorzelów,  Sprin Żarówka z Madrasem Goleszów, LKS Zdziarzec z Janovią Janowiec, KS Zgórsko z Apollo Dulcza Mała oraz Strażak Grochowe z Sokołem Partynia.  Rozgrywki Powiatowej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej to namiastka profesjonalnej piłki za minimalne koszty. Walka toczy się o Puchar Prezesa Powiatowego Zrzeszenia LZS w Mielcu, ale ponadto prowadzone są klasyfikacje na najlepszego strzelca, najlepszego sędziego, najlepszy zespół FAIR PLAY oraz klasyfikacja na najlepsze zdjęcie z rozgrywek czyli "'PALP w obiektywie". Wyniki Powiatowej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej są zaraz po meczach dostępne wraz innymi informacjami (strzelcy bramek, kartki, składy itp.) na stronie internetowej www.lzs.mielec.pl . Patronem tytularnym i sponsorem wspierającym rozgrywki jest Starostwo Powiatowe w Mielcu, a patronat medialny nad rozgrywkami sprawują: Telewizja Rzeszów TVP-3, Radio Leliwa, Gazeta Codzienna Nowiny oraz HEJ Mielec. Sponsorem wspierającym na chwilę obecną jest firma Meritum.  Organizatorzy zapraszają do współpracy przy realizacji projektu "Powiatowa Amatorska Liga Piłkarska" wszystkich chętnych chcących wspomóc lub uatrakcyjnić to przedsięwzięcie. Nasz "Regulamin Wsparcia przewiduje każdą możliwość współpracy.